Carnegie Mellon University

Class of 2023

May 18, 2023

Congratulations to our 2023 Graduates

2023-bscb.jpg
(left to right) Top row: Phillip Compeau; Middle row: Samiksha Kale, Kunal Joshi, Daniel Schaffer (F22); Bottom row: Zahra Ahmad, Tiffany Nakai, Meghana Tandon

CPCB:
Liu Cao
Trevor Frisby
Easwaran Ramamurthy
Laura Tung
Jennifer Williams
Kyle Xiong
Ruochi Zhang

MSAS:
Hengjie Cui 
Aditya Gadiyar 
Yuejun Ge
Brittany Gomez
Daniel Jimenez 
Deyi Li 
Jiayi Li 
Yiqing Wang

BSCB:
Daniel Schaffer
Nedah Zahra Ahmad
Kunal Joshi
Samiksha Kale
Tiffany Nakai
Meghana Tandon

MSCB:
Evan Corden
Kevin Elaba
Yuewei Fei
Ketaki Prakash Ghatole
Arnav Gupta
Thomas Keaty
Sriram Kidambi
Yanjing Li
Sofia Lima
Sitong Liu
Tian Liu
Tianyu Lu
Xinyue Lu
Jialan Ma
Mirudhula Mukundan
Aditya Parekh
Andrew Ressler
Mahtabin Rodela Rozbu
Aditi Sarathy
Parker Simpson
Yanbai Tao
Xin Wang
Emma Wu
Yifan Wu
Yuxuan Wu
Tianyu Xia
Minhang Xu
Ruijin Yang
Lingge Yu
Weizheng Yuan
Yejie Yun
Biyu Zhang

MSAS students
(left to right) Front row: Joshua Kangas, Daniel Jimenez, Brittany Gomez, Yuejun Ge, Jiayi Li, Yiqing Wang, Jose Lugo-Martinez; Back row: Deyi Li, Aditya Gadiyar, Hengjie Cui, Russell Schwartz